Πανεπιστήμιο Αθηνών Μουσείο της Παιδείας Σήμα Μουσείου
Ταυτότητα Συλλογές Βιβλίων Λοιπές συλλογές Εκδόσεις Εκπ. Λογισμικό Εκπαιδευτικοί
  Πρωτοβάθμιας 1    Πρωτοβάθμιας 2    Πρωτοβάθμιας 3    Πρωτοβάθμιας 4    Δευτεροβάθμιας 1    Δευτεροβάθμιας 2    Δευτεροβάθμιας 3 

Βιβλία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Το Αναγνωστικό, ένα για κάθε τάξη, συνδυάζει πολλές ιδιότητες και λειτουργίες. Παράλληλα με τη διδασκαλία της ανάγνωσης συμβάλλει σε ποικίλες μορφωτικές επιδιώξεις, κυρίως γνωστικές και φρονηματιστικές.

Στην Ελλάδα η εξέλιξη των αναγνωστικών ακολούθησε τις περιπέτειες του γλωσσικού ζητήματος.
Σταθμό στην ιστορία των Αναγνωστικών αποτελούν τα «Ψηλά βουνά» της Γ΄ Δημοτικού, γραμμένα από τον Ζ. Παπαντωνίου, καρπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917.

Τα παλαιότερα Αναγνωστικά περιλάμβαναν μόνο κείμενα χωρίς υποδείξεις για διδακτική αξιοποίησή τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, και συστηματικά από το 1982, παρουσιάζεται ένα νέο είδος Αναγνωστικού, «Η Γλώσσα μου». Περιέχει επιλεγμένα κείμενα που συνοδεύονται από γραπτές εργασίες.

Αναγνωστικό Αναγνωστικό
1. Λέοντος Μελλά, Ο Γεροστάθης. Αθήνα 1894. Βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας που χρησιμοποιήθηκε ως αναγνωστικό. Γραμμένο με γλαφυρότητα και σαφήνεια, σε απλή καθαρεύουσα. 2. Μ. Βρατσάνου, Ομήρου Οδύσσεια. Αθήνα 1922. Απόπειρα σύνταξης Αναγνωστικού με πρότυπο τον Ροβινσώνα Κρούσο του Defoe.
Αναγνωστικά Αναγνωστικά
3. Z. Παπαντωνίου, Τα ψηλά Βουνά. Αθήνα 1974 (Α΄ έκδοση 1918). Γραμμένο από καταξιωμένο λογοτέχνη, αποτελεί τομή στη ιστορία των αναγνωστικών. 4. Δ. Κοντογιάννη κ.ά., Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού. ΟΕΣΒ 1940. Εικονογράφηση Γ. Λυδάκης.
Αναγνωστικό Αναγνωστικό
5. Γ. Μέγα, κ.ά. Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού. ΟΕΣΒ 1947. Εικονογράφηση Περικλής Βυζάντιος. 6. Γ. Καλαματιανού κ.ά., Αναγνωστικόν Ε΄ Δημοτικού. ΟΕΣΒ 1958. Εικονογράφηση Αλ. Αλεξανδράκης.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ

Μικρά αυτοτελή κείμενα σε φαινομενική ακαταστασία
Αναγνωστικό Αναγνωστικό
7. Ιστορίδια πρακτικής ηθικής. Αθήνα 1863. Είναι εμφανής ο φρονηματιστικός χαρακτήρας. 8. Α. Καρκαβίτσα, Ν. Έλατου, Το ραζακί σταφύλι. Αθήνα 1933. Εικονογράφηση Β. Γερμενής. Καρπός συνεργασίας επώνυμων Λογοτεχνών με Παιδαγωγούς.
Αναγνωστικό Αναγνωστικό
9. Κ. Ρώτα Οληγαίου, Δ. Ζήση, Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού. ΟΕΣΒ 1949. Εικονογράφηση Γ. Μανουσάκης. 10. Γ. Καλαματιανού κ.ά., Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού. ΟΕΔΒ 1973. Εικονογράφηση Αν. Αλεβίζος (Τάσσος).
Αναγνωστικό Αναγνωστικό
11. Ελένης Μαλούκου-Μουστακίδου, Αναγνωστικό Β΄δημοτικού. ΟΕΔΒ 1973. Εικονογράφηση, Ε. Μαρκάκη. 12. Α. Βουγιούκα, Α. Δημαρά κ.ά., Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού. ΟΕΔΒ 1996.
Αναγνωστικό
13. Δ. Ακτύπη, Ν. Κουμέντου κ.ά., Η γλώσσα μου,
για την Δ΄ Δημοτικού. ΟΕΔΒ 1993.
Νέο είδος αναγνωστικού στο οποίο συνδυάζεται
η διδασκαλία γλώσσας και λογοτεχνίας.
 Top     Επικοινωνία    Valid HTML 4.01!
© Μουσείο της Παιδείας         Σχεδίαση :Στέλιος Χαμόδρακας